วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

เคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1บทที่ 1 แบบจำลองอะตอม บทความเพิ่มเติม : http://www.vcharkarn.com/lesson/1168
                                                                https://www.ptable.com/?lang=th
                                                                https://krujohnteachchem.wordpress.com/
                                                            https://www.slideshare.net/Songsak1/ss-38548356


บทที่ 2 พันธะเคมี


บทความเพิ่มเติม : http://www.vcharkarn.com/lesson/1171


บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

บทความเพิ่มเติม : http://kranbaan.blogspot.com/2014/12/3.html